Naar boven

Begin altijd een gesprek met je apotheker of arts, en lees altijd de productinformatie wanneer het de gezondheid van jou of je gezin betreft.

Een vrouw houdt een kind vast terwijl een arts zijn mond open houdt en in zijn keel kijkt

Paracetamol dosering voor kinderen 

Bij het toedienen van paracetamol aan je kleintje, wil je natuurlijk zeker weten dat je het op de juiste en meest veilige manier doet. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de juiste paracetamol dosering voor je kindje en hierbij rekening te houden met een aantal factoren.

Zo hangt de juiste paracetamol dosering voor een kind bijvoorbeeld heel erg samen met het gewicht van het kind. Verder dien je als ouder of verzorger op de hoogte te zijn van de informatie die wordt meegeleverd bij de paracetamol, zoals de bijsluiter.

Daarbij moet worden voorkomen dat je kleintje naast de paracetamol gelijktijdig andere geneesmiddelen krijgt die ook paracetamol bevatten. Dit kunnen bijvoorbeeld geneesmiddelen zijn die net als paracetamol weerstand bieden tegen een hoest of verkoudheid.

Waarom is het zo belangrijk om de juiste paracetamol dosering voor een kind te gebruiken? De dosering voor kinderen is anders dan voor volwassenen. Overdosering kan bijwerkingen en zelfs leverschade veroorzaken. Een te lage dosering kan er dan weer voor zorgen dat het symptoom of de ziekte niet effectief behandeld wordt.

Om er zeker van te zijn dat je de juiste dosering paracetamol aan je kind hebt gegeven, raden artsen aan om de hoeveelheid en het tijdstip van de paracetamol inname te noteren.

Zorg er altijd voor dat er minstens 4 uur tussen twee innames zitten en hou rekening met de maximum dosering per dag. Als je kind langer dan 3 dagen koorts of pijn blijft houden, neem dan contact op met je huisarts.1

Als je twijfelt over de beschikbare informatie, aarzel dan zeker niet om dit te bespreken met je arts of apotheker.

 

Hoe meet je een dosis vloeibare paracetamol? 

Om ervoor te zorgen dat je de juiste dosering vloeibare paracetamol aan je kindje toedient, kun je een vloeistofspuit gebruiken. Indien er geen vloeistofspuit in de verpakking van het geneesmiddel aanwezig is, kan je deze altijd verkrijgen bij je apotheker in de buurt. Deze spuit maakt het niet alleen makkelijk om de juiste dosering af te meten maar stelt je ook in staat om vloeibare paracetamol op een gemakkelijke manier aan je baby te geven. Gebruik voor het afmeten van de juiste dosering in ieder geval nooit een thee- of eetlepel. Deze kunnen namelijk in grootte variëren.

Kun je paracetamol combineren met andere medicijnen?

Wanneer je een dosis paracetamol aan kinderen toedient, dien je hen geen andere medicatie te geven die paracetamol bevat. Vaak kunnen geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid paracetamol bevatten. Lees dus altijd de bijsluiter zorgvuldig om te voorkomen dat je per ongeluk de aanbevolen doseringen paracetamol overschrijdt.

Kijk ook na in de bijsluiter of paracetamol tesamen met de medicatie genomen kan worden die je kind neemt voor een andere aandoening. Indien er hier iets niet duidelijk is, kan je er steeds raad over vragen bij je apotheker of arts.

Zetpil dosering voor kinderen

Voor kinderen die het moeilijk vinden om een paracetamol oraal in te nemen, biedt paracetamol in de vorm van een zetpil een uitkomst. Ook voor baby’s wordt de zetpil vaak gebruikt. Kijk goed na welke dosering je dient te geven voor welk gewicht en welke leeftijd van je kind. Meer informatie kan je hierover terugvinden in de bijsluiter.

Het inbrengen van een zetpil kan soms een beetje vervelend zijn, maar met wat tips is het zo gebeurd. Zorg ervoor dat je handen schoon zijn voor het inbrengen. Het kan helpen om de punt van de pil een beetje vochtig te maken. Vervolgens hou je de benen van je baby omhoog en duw je de zetpil rustig naar binnen tot 1 cm diep.

Als je baby poept kort nadat je de zetpil hebt ingebracht, breng dan geen nieuwe in. De kans is namelijk groot dat de stoffen al zijn opgenomen in het lichaam.2

Voordat je kinderen pijnstillers of geneesmiddelen geeft, is het goed om eerst een gesprek met je huisarts te hebben. Deze pagina kan je helpen met verantwoord gebruik en er zeker van te zijn dat je je kinderen de juiste dosering geeft.

DEEL DIT ARTIKEL

Dosering. Ziekenhuis.nl. https://www.ziekenhuis.nl/medicijnen/p/paracetamol/dosering/item29466.Geraadpleegd op 2 juli 2021. Verwijzing naar tekst is gemarkeerd in bron-PDF.

Je baby een paracetamol geven met een zetpil. 24Baby. https://www.24baby.nl/baby/gezondheid/paracetamol-zetpil/. Geraadpleegd op 5 juli 2021. Verwijzing naar tekst is gemarkeerd in bron-PDF.

 

placeholder

Kies voor verantwoord gebruik

Informatiecampagne gesteund door Volaren Emulgel.