Naar boven

Begin altijd een gesprek met je apotheker of arts, en lees altijd de productinformatie wanneer het de gezondheid van jou of je gezin betreft.

Vrouw gekruld haar en een kopje kijkt naar een smartphone

Wat zijn wisselwerkingen bij geneesmiddelen? 

Wanneer je geneesmiddelen gebruikt is het niet alleen belangrijk om te weten welke dosering je moet toepassen. Het is ook erg belangrijk welke geneesmiddelen je wel of niet tegelijkertijd mag gebruiken. Niet alle geneesmiddelen kunnen goed samen gebruikt worden. Wanneer dit dan toch gedaan wordt, kunnen er bepaalde bijwerkingen optreden. Deze bijwerkingen zijn ook wel bekend als wisselwerkingen of interacties. De meeste wisselwerkingen bij geneesmiddelen zijn niet gevaarlijk, maar een klein aantal kan de gezondheid schaden of zelfs levensbedreigend zijn. Daarom is het belangrijk om altijd onderzoek te doen naar wisselwerkingen bij geneesmiddelen voordat je geneesmiddelen gaat combineren.

Wisselwerkingen kunnen voorkomen tussen geneesmiddelen onderling en tussen geneesmiddelen en voeding. Maar ook tussen medicatie en vitamines of supplementen. Ze kunnen leiden tot toxiciteit, je medische situatie doen verslechteren of zelfs de werking van je medicatie aantasten door het effect hiervan te verminderen of te versterken, wat kan leiden tot ongewenste bijwerkingen.

Overweeg je om verschillende pijnstillers te combineren? Voordat je hiermee begint is het belangrijk om zeker te weten welke geneesmiddelen absoluut niet gecombineerd mogen worden. Voor het gebruiken van elk nieuwe geneesmiddel, of het nu op recept is of niet, is het van belang om de bijsluiters goed door te lezen of om contact op te nemen met je huisarts.

Van welke wisselwerkingen bij geneesmiddelen moet je op de hoogte zijn?

Als het aankomt op pijnstillers combineren of het samen met andere medicatie gebruiken van pijnstillers zijn er een aantal risico’s waarvan je op de hoogte moet zijn.

Elke bijsluiter bevat een specifieke sectie over de informatie van wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en een specifieke sectie over de informatie van wisselwerkingen met voeding/drank.

Er zijn drie types interacties bij geneesmiddelen waar je rekening mee moet houden:

 

1. Interacties tussen verschillende geneesmiddelen: Zoals je aan de naam kunt aflezen gaat het hierbij om het combineren van geneesmiddelen. Een veelvoorkomende interactie is het combineren van een kalmerend middel met een middel voor allergische aandoeningen. Deze interactie kan je slaperig maken en is zeer onveilig in bepaalde situaties zoals bijvoorbeeld het besturen van een auto. Heel wat geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of kunnen elkaars werking juist afzwakken. Beide moeten natuurlijk voorkomen worden.

2. Interacties tussen geneesmiddelen en voeding: Omdat het moeilijk is om langer dan een paar uur niet te eten of drinken is het ook belangrijk om te weten of de medicatie die je gebruikt gecombineerd kan worden met de voedingsmiddelen die je consumeert, zoals bijvoorbeeld alcoholische dranken, melk of grapefruit (voorbeelden van voeding/drank die niet met alle geneesmiddelen kunnen ingenomen worden). 

3. Interacties tussen geneesmiddelen en aandoeningen: Dit type wisselwerking bij geneesmiddelen omvat de wisselwerkingen die optreden tussen geneesmiddelen en bepaalde aandoeningen die je kunt hebben, zo zijn er bijvoorbeeld 32 verschillende potentieel gevaarlijke wisselwerkingen tussen diabetes type 2 en bepaalde medicijnen. 

Waarom kan ik het beste geen pijnstillers combineren?

Over het algemeen wordt het niet aangeraden om meerdere pijnstillers te combineren. Er zijn namelijk vele mogelijke wisselwerkingen en zelfs mogelijkheid tot overdosering bij inanme van gelijkaardige geneesmiddelen.

Het combineren van verschillende pijnstillers moet steeds met een arts besproken worden die een veilig medicatieschema kan opstellen specifiek voor jouw situatie (leeftijd, gewicht, andere aandoeningen en medicatie die je inneemt).

Denk je dat je per ongeluk de verkeerde pijnstillers samen hebt ingenomen? Bel dan je huisarts of 112 voor medisch advies.

Pijnstillers voor ouderen 

Wanneer je ouder wordt moet je misschien meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd gebruiken. Uit onderzoek van het RIVM1 blijkt dat tussen 30 en 45 % van de 65-plussers zelfs meer dan vijf geneesmiddelen per dag gebruikt.

Om veilig pijnstillers te gebruiken moeten ouderen dus altijd controleren dat er geen wisselwerkingen zijn tussen hun geneesmiddelen. Het is aangeraden voor ouderen om een medicatieschema op te stellen tesamen met de arts of apotheker, zeker in geval zij meerdere geneesmiddelen moeten innemen.

Omdat ouderen vaker last hebben van artrose2 zullen zij vaker paracetamol gebruiken als milde pijnstiller. Het is belangrijk dat zij controleren dat dit veilig gecombineerd kan worden met hun andere medicatie.

NSAID’s (ibuprofen, diclofenac, naproxen, ...) zijn vaak niet aan te raden voor ouderen indien ze via de orale weg ingenomen worden, aangezien deze geneesmiddelen veel bijwerkingen hebben bij aandoeningen die vaak voorkomen bij ouderen.

 

 

Kan ik pijnstillers gebruiken tijdens mijn zwangerschap?

Wanneer je zwanger bent of borstvoeding geeft kan je paracetamol gebruiken als pijnstiller.3 Echter is het wel belangrijk om de laagst effectieve dosis en zo kort mogelijk deze pijnstiller te nemen. Sommige pijnstillers kun je het beste vermijden tijdens de zwangerschap, zoals bijvoorbeeld Ibuprofen en andere NSAID's (diclofenac, naproxen, ...). Deze kunnen in zeldzame gevallen leiden tot miskramen of hartafwijkingen.4

Pijnstillers en alcohol

Naast dat je moet weten welke wisselwerkingen er zijn tussen verschillende geneesmiddelen, is het ook goed om te weten wat de wisselwerkingen zijn van medicatie en voedingsmiddelen, waaronder alcoholhoudende dranken.

Paracetamol en alcohol worden beiden verwerkt door de lever, het combineren van deze twee middelen in grote hoeveelheden is dus zwaar voor het lichaam en kan daarom het best vermeden worden. Veel voorkomende bijwerkingen van deze combinatie zijn overgeven, misselijkheid en vermoeidheid.5

DEEL DIT ARTIKEL

placeholder

Kies voor verantwoord gebruik

Informatiecampagne gesteund door Volaren Emulgel.